English (United Kingdom)KazakhRussian (CIS)

АвторизацияАҚПАРАТТЫҚ ХАТ! PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.02.2016 17:34

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

Ш.УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 2016 жылдың 22 - 23 сәуір күндері  аралығында қазақтың ұлы ғалымы және ағартушысы Шоқан  Уәлихановтың құрметіне арналған дәстүрлі «Шоқан оқулары-20» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.

Конференцияда келесідей секциялар мен секциялық бөлімшелерде қазіргі заманғы ғылымның түрлі салаларының көкейкесті мәселелері қарастырылады:

1. Шоқантану;

2. Тарих, география және этнология;

3. Философия, саясаттану және әлеуметтану;

4. Жалпы педагогика;

  1. 5. Педагогтардың біліктілігін арттырудың деңгейлік курстары: білім беру мазмұнын жаңартудағы ролі.

6. Психология;

7. Жаратылыстану және қолданбалы  ғылымдар:

7.1. Физика және ФОӘ;

7.2. Математика және МОӘ;

7.3. Информатика және ИОӘ;

7.4. Химия және ХОӘ;

7.5. Биология және БОӘ;

  1. 8. Филология:

8.1.    Қазақ филологиясы;

8.2.    Орыс филологиясы;

8.3.    Шетел филологиясы;

  1. 9. Өнертану;

10. Экономика:

11. Ауылшаруашылық ғылымдары;

12. Техникалық ғылымдар;

13. Энергетика;

14. Заң және құқық;

15. Экология және табиғатты қорғау;

16. Туризм және спорт.

 

Конференция материалдары ғылыми жинақ түрінде жарық көреді (pdf түрінде). 2016 жылдың 15 наурызына дейін ұйымдастыру комитетінің Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text48893 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript электрондық мекен-жайына мақала мәтінін (файл атауы:  секция №   мақаланың бірінші авторының тегі; мысалы: 1.2._Бакенеев_мақала); мақаланы жариялау туралы өтінім (өтінім нысаны бар); төлем құжатын (электрондық түрде болса – сканерленген) жіберулеріңізді сұраймыз.

Баяндаманы дайындау барысында авторлардың келесі ережелерді басшылыққа алуын сұраймыз. Толық  4 параққа дейінгі баяндама мәтіні 2 данада Winword мәтіндік редакторында терілуі тиіс, RTF форматы, Times New Roman шрифті, жоларалық интервал – 1, әріп өлшемі – 14, барлық шеттері – 20 мм.Атауының ресімделуі: МАҚАЛА АТАУЫ (қою сиялы бас әріптермен, жолдың ортасына); бір жолдан соң (ортасы бойынша тегістеу) автордың аты мен әкесінің атының бас әріптері; келесі жолда (ортасы бойынша тегістеу) – ЖОО, қала атауы; келесі жолда (ортасы бойынша тегістеу) – E-mail байланыс үшін; 1 жолдан соң – мақала мәтіні.

Ресімдеу мысалы:

 

Ш.УӘЛИХАНОВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ахметов А.Д.

Көкшетау қ.,  Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін...

 

Әдебиеттердің сілтемесі мәтінде келтіріледі: тік бұрышты жақшада әдебиеттер тізіміндегі номері және беті, мысалы: [1: 25]. Әдебиеттер тізімі («Әдебиеттер» атауымен) мақаланың соңында дәйексөз реті бойынша келтіріледі.

Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар мақалаларына ғылым кандидаты немесе докторының қолы қойылған рецензияны (сканерленген түрде; jpg формат) қоса ұсынсын.

Көрсетілген мерзімге дейін жіберілген материалдар ұйымдастыру комитетімен қарастырылады. Көрсетілген мерзімнен кеш берілген материалдар немесе талаптарға сәйкес толтырылмаған материалдар қарастырылмайды және кері қайтарылмайды. Студенттердің жұмыстары қабылданбайды.

 

Конференцияға қатысушылар үшін төленетін ұйымдастыру жарнасы 2500 теңге (Ш.Уәлиханов атындағы КМУ қызметкерлеріне 1500 теңге).

Көкшетау қаласы, «Цеснабанк» АҚ, TSESKZKA, РНН 361800022370, БИН 960840000681, ИИК KZ 61998JTB0000118553, КНП 861, ШЖҚ РМК «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті». «Шоқан оқулары -20» конференциясына қатысу үшін.

 

Конференцияға келумен байланысты шығындар қатысушылар мен жіберуші ұйымдар тарапы есебінен жүзеге асырылады.

Ұйымдастыру комитетімен хат алмасу тек көрсетілген электрондық мекен-жай бойынша жүзеге асырылады.

Ұйымдастырушы: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Ақан-сері көшесі, 24, РП бөлімі /104 бөлме/, Громова Ольга Васильевна.

Анықтама телефоны: 8 (7162) 72-11-12, 72-19-53; 25-56-05; 72-11-09. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text29318 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

Өтінім нысаны:

А.Ж.Т. (толығымен)

Жұмыс орны

Қызметі

Ғылыми дәрежесі, атағы

Пошта мекен-жайы, индекс

Байланыс телефоны

Электрондық мекен-жай

Бағыт (секция)

Баяндама тақырыбы

Техникалық құралдарға деген мұқтаждық

Қонақ үйге деген мұқтаждық

(санаты және ұйғарынды құны)

 

 

Ұйымдастыру комитеті

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

Уважаемые  коллеги!

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова с 22 по 23 апреля 2016 года проводит в г. Кокшетау традиционную Международную научно-практическую конференцию «Уалихановские чтения 20», посвященную великому казахскому учёному и просветителю Шокану Уалиханову.

 

На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы различных отраслей наук по следующим секциям и подсекциям:

1.

Уалихановедение

8.

Филология:

2.

История, география  и этнология

8.1

Казахская

3.

Философия, политология и социология

8.2

Русская

4.

Общая педагогика

8.3

Иностранная

5

Уровневые курсы повышения квалификации педагогов: роль в обновлении содержания образования

9.

Искусствоведение

6.

Психология

10.

Экономика

7.

Естественные и прикладные науки:

11.

Сельскохозяйственные науки

7.1

Физика и МПФ;

12.

Технические науки

7.2

Математика и МПМ;

13.

Энергетика

7.3

Информатика и МПИ;

14.

Юриспруденция и право

7.4

Химия и МПХ;

15.

Экология и природопользование

7.5

Биология и МПБ;

16.

Туризм и спорт

 

Материалы конференции будут опубликованы в виде научного сборника (только pdf версия). На электронный адрес оргкомитета valikhanov20@mail.ru до 15 марта 2016 года просим выслать текст статьи (название файла: № секции и подсекции фамилия первого автора_статья; например: 1.2_Бакенеев_статья); заявку на публикацию статьи (форма заявки имеется); квитанцию об оплате (по почте - электронный (отсканированный) вариант).

При подготовке доклада просим авторов руководствоваться следующими правилами. Текст доклада объемом до 4х полных страниц должен быть набран в текстовом редакторе Winword, формат RTF, шрифт TimesNewRoman, межстрочный интервал 1, размер символа 14, все поля — 20 мм. Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными жирными буквами, выравнивание по центру строки); через строку  (выравнивание по центру) печатается фамилия и инициалы автора; на следующей строке (выравнивание по центру) – название вуза, город; на следующей строке (выравнивание  по центру) – E-mail для контактов; через 1 строку – текст статьи.

Пример оформления:

 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ  КАЗАХСТАНА В ТВОРЧЕСТВЕ Ш.УАЛИХАНОВА

 

Ахметов А.Д.

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст...

 

Ссылки на литературу приводятся в тексте: в квадратных скобках указывается номер в списке литературы и страница, например: [1: 25]. Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце статьи по порядку цитирования.

Авторам, не имеющим ученую степень, к статьям приложить рецензию с подписью доктора или кандидата наук (в отсканированном виде; формат jpg).

Присланные до указанного срока материалы будут рассмотрены оргкомитетом. Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. Работы студентов не принимаются.

Организационный взнос за публикацию статьи составляет 2500 тенге (Для сотрудников университета им. Ш.Уалиханова – 1500 тенге).

Платежные реквизиты:

РНН 361800022370

БИН 960840000681

ИИК KZ61998JTB0000118553

КНП 861

АО «Цеснабанк»

TSESKZKA

РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова»

Назначение платежа: За участие в конференции «Уалихановские чтения-20».

 

Для участников из СНГ и РФ оплата составляет 600 рублей (только pdf версия) по курсу МВФ на момент оплаты. KZ 47998JTB0000124431.

Для участников из стран дальнего зарубежья оплата составляет  15 долларов или 10 евро (только pdf версия) по курсу МВФ на момент оплаты. Р\с KZ 36998JTB0000124435 – для евро.  Р\с KZ 90998JTB0000124433 – для оплаты в долларах.

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников и направляющей организации.

Переписка с оргкомитетом ведется только по указанному адресу электронной почты.

Организаторы: Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова. Адрес оргкомитета: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл.,г.Кокшетау, ул. Акана сере, 24, КГУ имени Ш.Уалиханова, РПО /104 каб./ Громова Ольга Васильевна.

Телефоны для справок: 8 (7162) 72-11-12, 72-11-09, 25-56-05, 72-19-53.

E-mail: valikhanov20@mail.ru

 

Форма заявки:

Ф.И.О. (полностью)

Место работы

Должность

Ученая степень, звание

Почтовый адрес с индексом

Контактный телефон

Электронный адрес

Направление (секция, подсекции)

Тема доклада

Потребность в технических средствах

Потребность в гостинице

(класс и допустимая стоимость)

 

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SH.UALIKHANOV KOKSHETAU STATE UNIVERSITY

 

INFORMATION LETTER

 

Dear Colleagues!

Sh.Ualikhanov Kokshetau State University from 22 up to 23 of April, 2016 holds in Kokshetau traditional International scientific-practical conference «Ualikhanov readings – 20» dedicated to the great kazakh scholar and educator  Shokan Ualikhanov

The conference will cover topical issues of different branches of science in the following sections and subsections:

1.

Study of Ualikhanov’s works;

8.

Philology:

2.

History, Geography and Ethnology

8.1

Kazakh;

3.

Philosophy, Political Science and

sociology;

8.2

Russian;

4.

General pedagogy;

8.3

Foreign;

5

Leveled advanced training  courses of teachers : the role of updating the content of education 

9

History of Art;

6.

Psychology;

10

Economics;

7.

Natural and applied sciences:

11.

Agricultural Sciences;

7.1

Physics and  methods of teaching physics;

12.

Technical sciences;

7.2

Mathematics and methods of teaching mathematics;

13

Energetics;

7.3

Informatics and methods of teaching informatics;

14.

Legal and law;

7.4

Chemistry and  methods of teaching chemistry;

15.

Ecology and environmental management;

7.5

Biology and methods of teaching biology;

16.

Tourism and sport.

 

Conference proceedings will be published in a scientific collection. E-mail will be sent to the organizing committee Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text27602 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript until March 15, 2016. Please send text (file name: № sections and subsections, author, first name, for example: 6.2_Bakeneev_article) request for publication of the article (application form); the payment document.

In preparing the report, the authors ask the following rules. Text reports up to 4 full pages in duplicate should be typed in the text editor Winword, format RTF, font Times New Roman, line spacing 1, character size 14, all fields - 20 mm. A title: title (in capital bold letters, centered line) through line (centered) printed name and initials of the author, and on the next line (centered) - the name of the university, the city, and on the next line (centered) - E-mail to contacts in one line - the text.

Example:

 

ALGEBRAIC METHOD FOR SOLVING THE GEOMETRIC PROBLEM

 

Akhmetov A.D.

Sh.Ualikhanov Kokshetau State University, Kokshetau

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Text text text text text text text text text text text text text ...

 

References are given in the text: in brackets indicates the number in the reference list, and a page, for example: [1: 25]. References (under the heading "References") is at the end of articles in order of citation.

Authors who do not have a degree, make a review of articles signed by a doctor or PhD (in scanned form, format jpg).

Submitted before the deadline in the complaint by the organizing committee. Materials received after the deadline or not drawn in accordance with the requirements will not be considered and will not be returned. Student work are not considered.

 

The costs associated with the arrival at the conference shall be covered by the participants and the sending organization.

 

Organizing committee: Sh.Ualikhanov Kokshetau state University.

Address: 020000, Republic of Kazakhstan, Akmola region, Kokshetau, Akan Seri Str., 24,  Sh.Ualikhanov Kokshetau state University, publishing department, № 104, to Gromova О.

Tel. for information: 8 (7162) 72-11-12, 72-19-53, 25-56-05, 72-11-09.

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; document.write( '' ); document.write( addy_text17103 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

Application form:

Name (in full)

Place of employment

Position

Degrees Held

Post address

Contact phone

e-mail address

Direction (section, subsection)

Technology needs

The need for accommodation

(class and allowable cost)

ORGANIZING COMMITTEE

 

 

 

 

 

Самые читаемые

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_mostread/helper.php on line 79 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_mostread/helper.php on line 79 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_mostread/helper.php on line 79 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_mostread/helper.php on line 79 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Последние новости

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109 Warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client21/web21/web/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Присоединяйтесь!